Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (wniosek do pobrania tutaj) zgodnie z Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.