Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie jest ogólnodostępną placówką upowszechniania kultury. Prawo do bezpłatnego wypożyczania książek z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy Powiatu Iławskiego, szczegółowe zasady korzystania z materiałów bibliotecznych określają regulaminy znajdujące się w każdej placówce.

Zbiory biblioteki tworzą: książki i czasopisma, które są systematycznie uzupełniane nowościami wydawniczymi.

Bogatym księgozbiorem popularnonaukowym oraz prasą codzienną i specjalistyczną dysponuje Czytelnia Ogólna, w której można także skorzystać z odpłatnych usług kserograficznych.