Funkcje i kompetencje określa Rozdział 3 Statutu [zobacz]

Funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie pełni Kinga Groszkowska