Sprawozdania finansowe

Pobierz bilans za 2019r. (PDF)

Pobierz Informację dodatkową (PDF)

Pobierz Rachunek zysków i strat (PDF)