Informacje dotyczące zasad korzystania z usług biblioteki, udostępniania zbiorów oraz obsługi czytelników znajdują się w regulaminie.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków, która znajduje się w placówkach MBP lub zgłaszać do Dyrektora biblioteki. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (D.U. Nr 5, poz.46).