Do zadań realizowanych przez Pracownie Komputerową należy udzielanie informacji użytkownikom Biblioteki (wyszukiwanie informacji przez Internet, książki i inne nośniki wiedzy będące w formie elektronicznej).

Użytkownicy pracowni mogą korzystać bezpłatnie z Internetu, wyszukując w nim potrzebne dla nich informacje. Pomocą w obsłudze sieci służą pracownicy działu.

Przez cały rok zapraszamy grupy zorganizowane na zajęcia:

  • z edukacji czytelniczej i medialnej połączone z obsługą komputera
  • podstaw obsługi komputera
  • wyszukiwania w sieci
  • grafiki komputerowej

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone są zajęcia z dziećmi łączące gry edukacyjne z wiedzą historyczną, przyrodniczą i geograficzną, które pomagają rozwijać wśród najmłodszych percepcję umysłową.

Do Pracowni Komputerowej zapraszają Adam Lenartowicz i Marcin Czerny